หลักสูตรศิลปะการแสดง คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศิลปะและธุรกิจการแสดง (Performing Arts)

ใหม่ล่าสุดสำหรับนักเรียนที่หลงใหลในการแสดงบนเวทีแห่งความฝัน ที่จะคุณถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก จากบทละครสู่การแสดงบนเวทีต่าง ๆ เลือกสาขาศิลปะการแสดงและการละคร เพื่อทำความฝันคุณให้เป็นจริง

ครูชวนเล่นมากกว่าสอน ทำจริง งานจริง เวทีจริงๆ ทั้งงานกำกับ เขียนบท แสดง ออกแบบฉาก ออกแบบเสื้อผ้า ออกแบบแสง มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่นักศึกษาใช้งานได้ตลอดเวลา มีผลงานการแสดงตลอดปี และได้ร่วมงานกับนักแสดงมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร สมัครเรียน