หลักสูตร ศิลปะการแสดง คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ครูชวนเล่นมากกว่าสอน ทำจริง งานจริง เวทีจริงๆ ทั้งงานกำกับ เขียนบท แสดง ออกแบบฉาก ออกแบบเสื้อผ้า ออกแบบแสง มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่นักศึกษาใช้งานได้ตลอดเวลา มีผลงานการแสดงตลอดปี และได้ร่วมงานกับนักแสดงมืออาชีพ

 

สมัครเรียน