หลักสูตร
null

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ-นานาชาติ)

null

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ)

null

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ) หลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2

null

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ) ภาคเสาร์ - อาทิตย์

null

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและการแปล)

null

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

null

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

null

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) หลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2

null

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการและ Chinese (in the Field of Business) 2+2)

null

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการ) หลักสูตร PPS

null

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)

null

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) หลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2

null

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) ภาคเสาร์-อาทิตย์

null

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี)

null

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและธุรกิจการแสดง)

อาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ (EPIC) ยินดีต้อนรับน้อง ๆ เข้ามาเรียนรู้

เรียนมนุษยศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักสื่อสารธุรกิจ

การค้าไร้พรมแดนทำให้การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศสำคัญมากเท่าใด ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาย่อมมีความได้เปรียบเหนือคนทั่วไปเสมอ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงเป็นอีกหนึ่งคณะยอดนิยม ที่ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษา ในการสื่อสารทางธุรกิจ ให้แก่องค์กรชั้นนำในระดับประเทศ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ โดยมุ่งเน้นการใช้ ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ และรอบรู้ประสบการณ์ในการสื่อสารธุรกิจ

Accreditation & Partner

UTCC PARTNERS EDIT WUR มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS Alibaba.com มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT IDE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
PARTNERS EDIT Distinguished School มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT REAP มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS EDIT CLASSNK มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT Global Innovation Network มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Cool Courses

News & Events