คณะมนุษยศาสตร์

เรียนมนุษยศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักสื่อสารธุรกิจ

เปิดสอนทั้งภาคปกติ ภาคเสาร์อาทิตย์ ปริญญาใบที่สอง และหลักสูตรนานาชาติ

ทำไมต้องเรียนที่นี่!!

การค้าไร้พรมแดนทำให้การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศสำคัญมากเท่าใด ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาย่อมมีความได้เปรียบเหนือคนทั่วไปเสมอ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงเป็นอีกหนึ่งคณะยอดนิยม ที่ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษา ในการสื่อสารทางธุรกิจ ให้แก่องค์กรชั้นนำในระดับประเทศ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ โดยมุ่งเน้นการใช้ ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ และรอบรู้ประสบการณ์ในการสื่อสารธุรกิจ

ข่าวสารและกิจกรรม