ละครเวที เรื่อง หอ “แต๋ว” การค้า “แตก” ของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

จบลงไปแล้ว สำหรับละครเวที ของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ในเรื่อง หอ “แต๋ว” การค้า “แตก” น้องๆ คนไหนชอบการแสดง สนใจเรียนรู้ เบื้องหน้าและเบื้องหลังละครเวที ต้องมาเรียน สาขาศิลปการแสดง ม. หอการค้าไทย นะคะ