Print

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

Written by admin humanities. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับ Wuchangshouyi University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ขึ้น

ซึ่งในภายในพิธีได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามร่วมกับ Dr. Jin Gaohua ประธานกรรมการบริหาร Wuchangshouyi University

 

โดยมี ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา คณบดีมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณเติ้ง ปิน ผู้ช่วยประธานกรรมการและคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ Wuchangshouyi University คุณเกา จิง อิง รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ Wuchangshouyi University คุณหลิว ตงเหมย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร Wuchangshouyi University ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

โดยมี คุณปริชาต ธรรมจินดา หัวหน้ากองวิเทศสัมพันธ์ และทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการลงนามในครั้งนี้

ณ IDE Center อาคาร 1 ชั้น 1 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

 

 

 mou2

mou3

mou1

 

mou6

mou5

 

mou4

 

 

 Cr. Picture by PR_UTCC