Display #
Title Author Hits
งานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 35 ปี admin humanities 483
ต้อนรับผู้แทนจากมูลนิธิบ้านเกาหลี (ประเทศไทย) admin humanities 303
พิธีสักการะพระสุนทรโวหาร (ภู่) หรือสุนทรภู่ ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ วัดศรีสุดารามวรวิหาร (วัดชีปะขาว) admin humanities 316
ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ admin humanities 274
แสดงความยินดีกับ อ.นิรันดร์ ขุมบางลี่ admin humanities 572
ปริญญาจีน-อังกฤษ 中英双语授课本科专业 admin humanities 2488
เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2558 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้จัดการแสดงละครเวทีเรื่อง นางนวล admin humanities 293
กิจกรรมจิตอาสาในโครงการ Students’ Social Responsibility ปีการศึกษา 2557 admin humanities 258
ต้อนรับคณบดีและผู้แทนจาก School of Languages, Literacies and Translation ของ Universiti Sains Malaysia admin humanities 372
วันที่ 24 เมษายน 2558 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย admin humanities 493