Display #
Title Author Hits
ประมวลภาพ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 admin humanities 572
ETCJK Ready 2015 : 11-15 สิงหาคม 2558 admin humanities 592
งานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 35 ปี admin humanities 446
ต้อนรับผู้แทนจากมูลนิธิบ้านเกาหลี (ประเทศไทย) admin humanities 262
พิธีสักการะพระสุนทรโวหาร (ภู่) หรือสุนทรภู่ ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ วัดศรีสุดารามวรวิหาร (วัดชีปะขาว) admin humanities 273
ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ admin humanities 232
แสดงความยินดีกับ อ.นิรันดร์ ขุมบางลี่ admin humanities 535
ปริญญาจีน-อังกฤษ 中英双语授课本科专业 admin humanities 2373
เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2558 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้จัดการแสดงละครเวทีเรื่อง นางนวล admin humanities 255
กิจกรรมจิตอาสาในโครงการ Students’ Social Responsibility ปีการศึกษา 2557 admin humanities 226