Display #
Title Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 admin humanities 630
โครงการของสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ admin humanities 252
การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 admin humanities 260
เชิญชวนนักศึกษามาร่วมกันฝึกภาษาอังกฤษ English Corner (ลงทะเบียน ฟรี ได้ที่นี่) admin humanities 294
โครงการ UTCC Reading for Pleasure admin humanities 273
การบรรยายพิเศษเรื่อง Cognitive Learning กับการทำวิจัย admin humanities 262
ขอเชิญพี่น้องชาวเข็มแดงร่วมงานประชุมใหญ่ 2/2560 งานเลี้ยงปีใหม่ admin humanities 296
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะฯ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี 4 admin humanities 229
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะไปฝึกงานสหกิจศึกษา ปี 2560 admin humanities 456
24 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล จัดอบรมการแปลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษผ่าน หนัง เพลง และแอปฯ admin humanities 224