Display #
Title Author Hits
คณบดีพร้อมผู้บริหารคณะฯ ได้ต้อนรับ คณะผู้แทนจาก VIA University College ประเทศเดนมาร์ก ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 ณ admin humanities 688
สาขาที่น่าเรียน สาขาที่มาแรงแห่งยุค...สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน admin humanities 2890
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 admin humanities 463
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส admin humanities 438
ประกาศผล Translation Contest 2015 admin humanities 576
ประกาศ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมงานวันเด็กมนุษ 2015 admin humanities 602
หลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืม ประจำปีปารศึกษา 2558 admin humanities 2106
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุนรัตนมงคลและทุน UTCC Gold รุ่น 7 ปีการศึกษา 2558 admin humanities 2222
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษาคณะฯ ได้ร่วมกันถวายผ้าป่าและเก้าอี้ให้กับวัดปราสาทสิทธิ์ admin humanities 525
เรียนพิเศษฝึกฝนทักษะภาษา Semester 2/2014 admin humanities 641