Display #
Title Author Hits
การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์นานาชาติ admin humanities 114
โครงการ Films for Fun 2561 admin humanities 167
งานประชุมวิชาการ "ลมพัดต้องส่องแสงเดือน" วันที่ ๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ admin humanities 556
English พิชิตฝัน วันเสาร์ทื่ 24 มีนาคม 2561 admin humanities 198
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 admin humanities 582
โครงการของสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ admin humanities 230
การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 admin humanities 235
เชิญชวนนักศึกษามาร่วมกันฝึกภาษาอังกฤษ English Corner (ลงทะเบียน ฟรี ได้ที่นี่) admin humanities 262
โครงการ UTCC Reading for Pleasure admin humanities 258
การบรรยายพิเศษเรื่อง Cognitive Learning กับการทำวิจัย admin humanities 227