Print

งานอาทิตย์ทรงกลด ประชุมใหญ่

Written by admin humanities. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป จัดงานประชุมใหญ่คณาจารย์  "งานอาทิตย์ทรงกลด"  ทำบุญเลี้ยงพระ

 

250926

250927

250930

250928

250929

250931