ดร. จันทร์ฉาย วงศ์โพธิสาร (Janchai Wongphothisarn)

ดร. ฐนิษญา จิริยะสิน (Tanisaya Jiriyasin)

อาจารย์ ดร. ณฐาพร ศรีจำนง (Nataporn Srichamnong)

ผศ. ดร. ณุวีร์ ชมพูชาติ (Assistant Professor Nuwee Chomphuchart, Ph.D.)

ผศ.ดร. ดรุณี ดุจสิค (Assistant Professor Darunee Dujsik, Ph.D.)

ผศ. ดร. ตั๊กวา โบว์สุวรรณ์ (Assistant Professor Takwa Bosuwon, Ph.D.)

ผศ. ดร. บุหงา โปซิว (Assistant Professor Bunga Posiw, D.B.A.)

อาจารย์ ปานชัย พูนวัตถุ (Panchai Poonwathu)

อาจารย์ พูลทรัพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ( Phunsap Isarangkun na Ayutthaya)

ดร. วนิดา พลอยสังวาลย์ (Wanida Ploysangwal, Ph.D.)

อาจารย์ สมจิตรา ไกรโกศล (Somchittra Kraikosol)

ดร. สมฤดี เดชอมร (Somruedee Dej-amorn, Ph.D. (Linguistics))

(Sirinya Chirasawadi)

ผศ. สุชาดา เจริญนิตย์ (Assistant Professor Suchada Charoennit)

อาจารย์ อรรจมาภรณ์ วิทย์อุปสัย (Ajamaporn Vit-upasai)

อาจารย์ อาณัติ วงศ์โกสิตกุล (Anat Wonggositkul)

(Sutthinee Tangsajjanuraks)

อาจารย์ นิรันดร์ ขุมบางลี่ (Niran Khumbangly)
Steven Ross Brownell

ดร. นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์ (Narinchai Haphuriwat)