Print

HMA ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์ในโครงการรักษ์โลก

Written by admin humanities. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

HMA ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์ในโครงการรักษ์โลก โดยการใช้ถุงผ้าใส่ของแทนถุงหิ้วพลาสติก และใช้กล่องอาหารหรือปิ่นโตใส่อาหาร

แทนการใช้กล่องโฟม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป

 

40747587 10155765705051964 7167479219277004800 n