Print

โครงการสหกิจศึกษา “การปฏิบัติตัวและการแก้ปัญหาในการทำงาน”

Written by admin humanities. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ได้จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะไปปฏิบัติงานตามสถานประกอบการต่างๆ ในภาคปลายปี 2561 โดยได้รับเกียรติ์จากคุณวัฒนา พัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติตัวและการแก้ปัญหาในการทำงาน” ณ ห้อง 22504

46497985 10155927610541964 8690801143032315904 n

46519904 10155927610846964 7690035159898259456 n

46496139 10155927610591964 1241002973086089216 n

46526009 10155927611021964 6938865209691865088 n

 

** ขอให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม ที่ https://bit.ly/2S5XmIE หรือ สแกน QR code ข้างล่างด้วยค่ะ

46501609 10155927611051964 5212035563514757120 n