สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

suchada56

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  เจริญนิตย์


  • .. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • .. (การสอนภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Cert.in TESOL, University of Waikato, Hamilton, N.Z.

 

 

 

 

ความสนใจ / ชำนาญเฉพาะทาง


วิชาที่สอน


read more ...