Print

งานสัมมนาคณะวิชาครั้งที่1/2561 งานมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุการทำงาน และอาจารย์ผู้ทำคุณูปการที่ลาออก ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Written by admin humanities. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัมมนาคณะวิชาครั้งที่1/2561
งานมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุการทำงานและอาจารย์ผู้ทำคุณูปการที่ลาออก
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

37573122 2066066656800399 2122491224714641408 o

37327215 2066068280133570 1818810781752360960 o

37333600 2066065146800550 1309749512411021312 o

37562867 2066066010133797 5044091102311743488 o

37587383 2066065256800539 497816233211592704 o

37324651 2066066196800445 1169214235410956288 o

37328864 2066062360134162 6024165930173464576 o

37376156 2066062326800832 8033318121907421184 o

 

37400312 2066064503467281 6249524921483919360 o

37323290 2066076830132715 4601659176756707328 o

 

37348054 2066076873466044 1748082583171760128 o

 37354447 2066062340134164 258616318947753984 o

37387919 2066062366800828 1166156592358359040 o

ขอบคุณช่างภาพ utcc ด้วยครับ